วิธีการเชื่อมต่อ Internet Connection แบบ Automatic IP

Internet Connection

บทความนี้ เรามีวิธีการเชื่อมต่อ Internet Connection แบบ Automatic IP อย่างง่ายๆ มาฝาก แต่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

8 วิธีการเชื่อมต่อ Internet Connection แบบ Automatic IP

  • เปิดปิดการใช้งาน WAN

คุณจะสามารถรับที่อยู่ IP ใหม่ โดยเปิดใช้งานและปิดใช้งาน WAN นั่นเอง

  • เปิดใช้งาน NAT

NAT (Network Address Translation) เป็นกระบวนการที่ใช้ในเราเตอร์เพื่อแทนที่ข้อมูลที่อยู่ของแพ็คเก็ตเครือข่ายด้วยข้อมูลที่อยู่ใหม่ ซึ่งการใช้งานทั่วไปสำหรับ NAT คือ เราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ LAN ด้วย WAN ใน LAN ทุกอุปกรณ์เครือข่ายมี IP ส่วนตัว (LAN IP) แต่มีเพียง IP สาธารณะ (WAN IP) เท่านั้น หากต้องการให้อุปกรณ์เครือข่ายเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราเตอร์จะแทนที่ที่อยู่ IP ส่วนตัวของผู้ส่งด้วยที่อยู่ IP สาธารณะของตัวเองในทุกแพ็คเก็ตข้อมูลขาออก โดยเราเตอร์จะบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในตาราง (ตาราง NAT) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลแพ็คเก็ตขาเข้าไปยังอุปกรณ์เครือข่ายที่ถูกต้องได้

  • เปิดใช้งาน UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ (เราเตอร์, โทรทัศน์, ระบบสเตอริโอ, เกมคอนโซล, โทรศัพท์มือถือ) ผ่านเครือข่าย IP ที่มีหรือไม่มีตัวควบคุมส่วนกลางผ่านทางเกตเวย์ได้

  • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยอัตโนมัติ 

อนุญาตให้เราเตอร์นี้รับที่อยู่ IP DNS จาก ISP โดยอัตโนมัติได้

  • การตรวจสอบสิทธิ์

ไอเอสพีบางรายอาจต้องระบุรายการนี้ ซึ่งจะใช้เพื่อตรวจสอบกับ ISP ของคุณ 

  • ชื่อโฮสต์

คุณสามารถระบุชื่อโฮสต์สำหรับเราเตอร์ของคุณได้ โดยปกติ ISP จะร้องขอ

  • ที่อยู่ MAC

ที่อยู่ MAC (Media Access Control) คือตัวระบุเฉพาะที่ระบุคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณในเครือข่าย ซึ่ง ISP จะตรวจสอบที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบริการของตน และจะไม่อนุญาตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับที่อยู่ MAC ใหม่ ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถดำเนินการข้อหนี่งข้อใดต่อไปนี้ได้

  • ติดต่อ ISP ของคุณแ ละขออัพเดตที่อยู่ MAC ที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิก ISP ของคุณ
  • โคลนหรือเปลี่ยนที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ใหม่ ให้ตรงกับที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์เดิม
  • ความถี่ของ DHCP

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบางรายจะปิดกั้นที่อยู่ MAC หากอุปกรณ์ทำให้การค้นหา DHCP บ่อยเกินไป ในการป้องกันปัญหานี้ให้เปลี่ยนความถี่แบบสอบถาม DHCP นั้นซะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับการเชื่อมต่อ Internet Connection แบบ Automatic IP ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะ ซึ่งหากเพื่อนๆ สามารถทำเองได้ ก็จะช่วยย่นระยะเวลาการออกขอความช่วยเหลือติดตั้งจากร้านค้าได้มากเลยทีเดียว