Mechanic Tools

เครื่องมือช่างพื้นฐาน ตัวช่วยสำคัญที่ทุกบ้านควรต้องมี

               ถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถือเป็นตัวช่วยสำคัญในงานช่างแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม ดัดแปลง การติดตั้ง ผลิตและประกอบของ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้อุปกรณ์การช่างเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานทั้งนั้น ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าเครื่องมือช่างเหล่านี้จำเป็นกับเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพเป็นช่างฝีมือต่าง ๆ เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว เราเองก็ควรจะเรียนรู้และรู้จักกับวิธีใช้งานของเครื่องมือเหล่านี้ไว้บ้าง เพราะในบ้านของเราเองต้องเคยพบเจอกับการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ อยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าเรารู้จักใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอพึ่งช่างเพียงอย่างเดียว จนบางทีกว่าจะหาเบอร์โทรศัพท์เจอก็ไม่ทันการแล้ว ทำให้หากเราสามารถซ่อมแซมได้เองก็จะประหยัดได้ทั้งเงินในกระเป๋าและเวลา ว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปทำความรู้จักกับตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกันได้เลย                เครื่องมือช่าง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ประกอบ และดัดแปลง สิ่งของต่าง ๆ หรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงานช่างทุกงานนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ ตัด วัด ตอก ถอน ไข ต่าง ๆ โดยมีหลากหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้น ๆ เครื่องมือแต่ละแบบจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท และเพื่อให้เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับเครื่องมือแต่ละแบบให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้เลือกใช้งานได้ถูกต้อง และงานที่ออกมามีประสิทธิภาพที่สุด โดยเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกบ้านควรมีไว้ก็จะเป็นพวก ประแจ ไขควง ตลับเมตร เลื่อย...